1-800-800-868
ניתן ליצור קשר 24 שעות ביממה

אודות היי ספיריט:

היי ספיריט קבורה אלטרנטיבית ברוח אחרת מעמידה לרשות לקוחותיה צוות ותיק ומיומן עם ניסיון עשיר בביצוע קבורה אלטרנטיבית, הן בארגון וניהול טקסי הלוויה אזרחית והן בביצוע שריפת הגופה (קרמציה) ופיזור האפר או קבורתו.

אצלנו ניתן למצוא מענה לאותם אלו שבחרו להסדיר בעודם בחיים את דרכם האחרונה, בקבורה אלטרנטיבית התואמת את השקפת עולמם ואורח חייהם, וכל זאת תוך תכנון קפדני מראש שיפחית את הנטל מבני המשפחה בשעתם הקשה.

מאידך, אנו ערוכים לתת שירות אישי ומקצועי גם בשעתם הקשה של בני המשפחה, לטפל בכל הסידורים הנלווים, לקיים טקס מכובד בהתאם להעדפתכם האישית, וכל זאת במטרה לקיים את רצונו של הנפטר ויקיריו.


חזון היי ספיריט:

השמירה על הסביבה הינה אחת מאבני היסוד של פעילותינו. לא רבים מודעים לזיהום שנגרם כתוצאה מקבורת גופה באדמה, זיהום שמתפשט למי התהום ולחלל האוויר.

החוק במדינת ישראל אוסר על קבורת בעלי חיים מתוך כוונה למנוע זיהום של מקורות מי השתייה. יחד עם זאת, אין איסור דומה ביחס לקבורת בני אדם למרות שהסיבות שהביאו לחקיקת החוק ביחס לבעלי החיים ניתנות להחלה גם על בני אדם.

בחירה בחלופה הירוקה של שריפת הגופה (קרמציה), תורמת למניעת זיהום מי תהום, זיהום שנגרם על-ידי הטמנת גופות נפטרים באדמה כמו גם תורמת למניעת זיהום אוויר שנוצר בקבורה הרוויה שנובעת ממחסור בקרקע זמינה לקבורה.

שריפת הגופה (קרמציה) מבוצעת באמצעות מכונת קרימציה חדישה המאפשרת פעולה קצרה וללא פגיעה באיכות הסביבה.  

נגישות